اطلاعیه پنج / تکمیل مراحل ثبت نام متقاضیان رزمایش علمی فرهنگی دانشجویان میقات ۱۰

باسلام  الف) معرفی نامه باتوجه به اتمام مهلت ثبت نام رزمایش علمی فرهنگی دانشجویان میقات ۱۰، لطفا حداکثر تا سه

بیشتر بخوانید