ثبت نام دوره آموزشی چالش های حکومت علوی

درخواست برگزاری دوره آموزشی فرهنگی

  • مشخصات نهاد درخواست کننده

  • نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه / بسیج دانشجویی / انجمن اسلامی / جامعه اسلامی / سایر تشکل‌هازمان ثبت نام به اتمام رسیده است.