قوانین و مقررات

  • کلیه خدمات موسسه میقات ویژه طلاب حوزه های علمیه ، دانشجویان و نیروهای مسلح است.
  • خواهشمند است در ثبت نام دوره ها ، سمینار و همایش ها دقت نموده در صورت واریز وجه استرداد فقط به صورت حضوری امکان پذیر است.
  • بعضی از همایش ها ویژه اعضاء موسسه می باشد، لذا دقت نمایید در صورت تمایل به شرکت در این گونه برنامه ها قبلا مراحل ثبت نام را طی نمایید.
  • در صورتی که غیبت در برخی از جلسات دوره ها موجه باشد، صوت آن جلسه در اختیار شرکت کننده قرار می گیرد.
  • ارائه گواهی پایانی و اولویت بندی اعزام تبلیغی براساس حضور منظم در دوره ها و موفقیت در آزمون نهایی است.
  • در صورت داشتن انتقاد و پیشنهاد، هم می توانید از طریق راههای ارتباطی موجود در سایت اقدام نمایید و هم فرمهای مخصوص نظر سنجی و ارزیابی همایش مربوطه را تکمیل نمایید.