اخبار

صفحه اصلی/اخبار/

اعزام های اردوهای جهادی دانشجویی

۱۸ مرداد ۱۳۹۷|اخبار, اخبار ویژه, اعزام مبلغ|

رزومه، جزوه و راه ارتباطی اساتید میقات۸

۶ مرداد ۱۳۹۷|اخبار, اخبار ویژه|

تکمیل نواقصی مدارک پذیرفته شدگان میقات۸

۹ تیر ۱۳۹۷|قرارگاه دانشجویی|

حفاظت شده: لیست پذیرفته شدگان رزمایش میقات۸ (استان ها به ترتیب الفبا)

۳ تیر ۱۳۹۷|اداری و نیروی انسانی|

ریز هزینه های دوره میقات ۸

۲۹ خرداد ۱۳۹۷|اداری و نیروی انسانی, قرارگاه دانشجویی|

آخرین تغییرات برنامه دوره رفتارسازی تشکیلاتی-فردی میقات۸

۲۹ خرداد ۱۳۹۷|قرارگاه دانشجویی|

حفاظت شده: صفحه کادر دانشجو میقات ۸

۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۷|اداری و نیروی انسانی|

حفاظت شده: صفحه اساتید و روحانیون میقات۸

۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۷|اداری و نیروی انسانی|

رزمایش کشوری علمی فرهنگی دانشجویان – میقات ۸

۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۷|اخبار, اخبار ویژه, قرارگاه دانشجویی|

دیدگاه‌ها برای رزمایش کشوری علمی فرهنگی دانشجویان – میقات ۸ بسته هستند

کادر رزمایش میقات ۸

۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۷|اخبار, قرارگاه دانشجویی|