اخبار

صفحه اصلی/اخبار/

حفاظت شده: صفحه کادر دانشجو میقات ۸

۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۷|اداری و نیروی انسانی|

حفاظت شده: صفحه اساتید و روحانیون میقات۸

۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۷|اداری و نیروی انسانی|

رزمایش کشوری علمی فرهنگی دانشجویان – میقات ۸

۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۷|اخبار, اخبار ویژه, قرارگاه دانشجویی|

دیدگاه‌ها برای رزمایش کشوری علمی فرهنگی دانشجویان – میقات ۸ بسته هستند

کادر رزمایش میقات ۸

۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۷|اخبار, قرارگاه دانشجویی|

ثبت نام در تبلیغ نظامی ماه مبارک رمضان

۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷|اخبار ویژه, اعزام مبلغ|

« دوره جنگ اقتصادی»

۲ اردیبهشت ۱۳۹۷|آموزش و پژوهش, اخبار, اخبار ویژه|

فرم ثبت نام دوره جنگ اقتصادی

۲ اردیبهشت ۱۳۹۷|آموزش و پژوهش|

دیدگاه‌ها برای فرم ثبت نام دوره جنگ اقتصادی بسته هستند

ثبت نام دوره جریان شناسی انحراف در تاریخ

۲۰ فروردین ۱۳۹۷|آموزش و پژوهش, اخبار, اخبار ویژه|

فرم پیش ثبت نام کادر رزمایش میقات ۸

۲ اسفند ۱۳۹۶|مطالب آموزشی|

دیدگاه‌ها برای فرم پیش ثبت نام کادر رزمایش میقات ۸ بسته هستند

پیش ثبت نام کادر اجرایی رزمایش میقات ۸

۲ اسفند ۱۳۹۶|اخبار, اخبار ویژه, قرارگاه دانشجویی|

دیدگاه‌ها برای پیش ثبت نام کادر اجرایی رزمایش میقات ۸ بسته هستند