اخبار

مسابقه کشوری کتابخوانی

۲۱ فروردین ۱۳۹۶|اخبار, قرارگاه دانشجویی|

اردوی فرهنگی یکروزه خانوادگی ویژه اعضای میقات

۲۰ فروردین ۱۳۹۶|اخبار, اخبار ویژه, فرهنگی|

آمار اعزام های نوروز

۱۶ فروردین ۱۳۹۶|اخبار, اعزام مبلغ|

پایان اعزام مبلغ راهیان نور

۱۵ فروردین ۱۳۹۶|اخبار, اعزام مبلغ|

تقویم آموزشی هسته‌ی ۴

۸ فروردین ۱۳۹۶|آموزش و پژوهش, اخبار, اخبار ویژه|

فعالیت‌های نظامی تفریحی رزمایش میقات۷

۷ فروردین ۱۳۹۶|اخبار|

دیدگاه‌ها برای فعالیت‌های نظامی تفریحی رزمایش میقات۷ بسته هستند

برنامه‌های فرهنگی رزمایش میقات۷

۷ فروردین ۱۳۹۶|اخبار|

دیدگاه‌ها برای برنامه‌های فرهنگی رزمایش میقات۷ بسته هستند

برنامه‌های آموزشی رزمایش میقات۷

۷ فروردین ۱۳۹۶|اخبار|

دیدگاه‌ها برای برنامه‌های آموزشی رزمایش میقات۷ بسته هستند

ثبت نام اعزام مبلّغ به اردوهای راهیان نور دانشجویی ۹۵

۱۳ دی ۱۳۹۵|اخبار, اخبار ویژه, اعزام مبلغ|

مسابقه کتابخوانی شماره۱

۵ دی ۱۳۹۵|اخبار, اخبار ویژه, فرهنگی|