آموزش و پژوهش

صفحه اصلی/آموزش و پژوهش

دوره آموزشی تثبیت عضویت ۹۷

۱۰ مهر ۱۳۹۷|آموزش و پژوهش, اخبار, اخبار ویژه|

دیدگاه‌ها برای دوره آموزشی تثبیت عضویت ۹۷ بسته هستند

« دوره جنگ اقتصادی»

۲ اردیبهشت ۱۳۹۷|آموزش و پژوهش, اخبار, اخبار ویژه|

فرم ثبت نام دوره جنگ اقتصادی

۲ اردیبهشت ۱۳۹۷|آموزش و پژوهش|

دیدگاه‌ها برای فرم ثبت نام دوره جنگ اقتصادی بسته هستند

ثبت نام دوره جریان شناسی انحراف در تاریخ

۲۰ فروردین ۱۳۹۷|آموزش و پژوهش, اخبار, اخبار ویژه|

دوره آموزشی تربیت مبلغ راهیان نور / ویژه طلاب

۴ دی ۱۳۹۶|آموزش و پژوهش, اخبار ویژه|

ثبت نام دوره آموزشی تربیت مبلغ راهیان نور

۴ دی ۱۳۹۶|آموزش و پژوهش, اعزام مبلغ|

دوره آموزشی چالش های حکومت علوی / ویژه طلاب

۳۰ مهر ۱۳۹۶|آموزش و پژوهش, اخبار ویژه|

ثبت نام دوره آموزشی چالش های حکومت علوی

۲۹ مهر ۱۳۹۶|آموزش و پژوهش|

دیدگاه‌ها برای ثبت نام دوره آموزشی چالش های حکومت علوی بسته هستند

برنامه سالانه آموزش های ویژه هسته ۴ – سال تحصیلی ۹۷-۹۶

۲۳ مهر ۱۳۹۶|آموزش و پژوهش|

برنامه سالانه آموزش های آزاد طلاب – سال تحصیلی ۹۷-۹۶

۲۳ مهر ۱۳۹۶|آموزش و پژوهش|