(ویژه خواهران)

 

باعنایت به راه اندازی واحد خانواده و اعلام حضور اکثر خواهران وهمچنین فعالیت خواهران دانشجو در میقات ،اولین مسابقه از سلسله مسابقات کتابخوانی ویژه خواهران برگزار می گردد.

هدف از مسابقات کتابخوانی ،ارتقاء سطح علمی خواهران بزرگوار آنهم دربستری پر نشاط می باشد. شرایط حضور در مسابقه:

۱)ثبت نام در واحد خواهران میقات(خواهرانی که سال گذشته دربسیج مستشهدین(میقات)ثبت نام نموده اند فقط فرم خواهران را باید تکمیل بفرمایند)

۲)کسانی که کتاب مسابقه را ندارند میتوانند از طریق میقات اقدام به تهیه کتاب نمایند(قیمت تهیه کتاب از میقات۳۰۰۰تومان)(قیمت پشت جلد۸۰۰۰تومان)

۳)فرصت مطالعه کتاب ازدوشنبه ۵دی الی ۵بهمن می باشد

۴)جوایز مسابقه

نفر اول۱,۰۰۰,۰۰۰ریال

نفر دوم۸۰۰,۰۰۰ریال

نفرسوم۵۰۰,۰۰۰ریال

۵)امتیازات مسابقه: تولید محصول تبلیغی مانند powerpoint،پوستر و… از محتوای کتاب مطابق کیفیت کار از امتیاز ویژه و جایزه ای جدا بهره مند خواهد بود.

۶)ثبت نام با ارسال “نام خانوادگی+ریحانه” به سامانه۳۰۰۰۳۲۱۸۱۸ تا دوشنبه ۶ دی