بسم رب الشهداء

شرایط آزمون منبر

طلاب گرامی لازم است یک منبر ۱۵ دقیقه آماده بفرمایند که دو بُعد معرفت و احساس در آن رعایت گردیده باشد.

معیار سنجش در آزمون منبر به شرح زیر می باشد:

۱- دارای قسمت های متنوع مثل انگیزه سازی،اقناع اندیشه،پرورش احساس،فتارسازی و…باشد.

۲- اوج و فرود صوت در آن رعایت گردیده و از  سخنرانی یکنواخت پرهیز گردد.

۳- سرعت و فرصت رعایت گردد.

۴- دقایقی کوتاه روضه برای پایان منبر اجرا گردد.بهتر است روضه به صورت گریز از سخنرانی صورت گیرد.

۵- انتخاب محتواهای مختف مثل آیه ،روایت،داستان،تحلیل،تمثیل،شعر و….و مناسب بودن محتوای مورد نظر

مجموع نمره از معیارهای ذکر شده ۲۰ خواهد بود که طلاب بزرگوار حداقل باید نمره ۱۴ را کسب بفرمایند.در غیر اینصورت موظف به شرکت در کارگاه روش سخنرانی هستند.

انتخاب موضوع منبر در اختیار طلاب محترم می باشد!