اردوی یک روزه‌ی قم

به همراه خدمات رایگان: اسکان و پذیرایی، فضای آموزشی، اساتید

بستری مناسب جهت ارتباط‌گیری مسئولین بسیج دانشگاه‌ها با اعضای جدیدالورود

 

موضوع کلاس‌های دوره

  • مباحث انگیزشی

  • مباحث تشکیلاتی

  • اسلام حداکثری