اطلاعیه یک / زمان بندی اقدامات رزمایش کشوری علمی فرهنگی میقات ۱۰

روز تاریخ فعالیت
سه شنبه ۹۹/۰۲/۳۰ آماده سازی پک معرفی جهت ارائه به مسئولین
چهار شنبه ۹۹/۰۳/۰۷ شروع دوره کادر و مبلغین
جمعه ۹۹/۰۳/۰۹ اتمام دوره کادر و مبلغین
شنبه ۹۹/۰۳/۱۰ شروع تماس تلفنی با مسئولین نواحی و فرماندهان بسیج +  بسته معرفی
یکشنبه ۹۹/۰۳/۱۱ اعلام لیست نهایی اعضای کادر و مسئولیت (قطعی و ذخیره)
جمعه ۹۹/۰۳/۱۶ اتمام تماس تلفنی با مسئولین نواحی و فرماندهان بسیج +  پک معرفی
جمعه ۹۹/۰۳/۱۶ شروع ثبت نام اولیه دانشجویان
جمعه ۹۹/۰۳/۱۶ شروع تبلیغات پیامکی / پوستر / کلیپ / خبرگزاری
جمعه ۹۹/۰۳/۲۳ شروع مهلت دریافت معرفی نامه
شنبه ۹۹/۰۳/۲۴ پایان مهلت ثبت نام  دانشجویان
سه شنبه ۹۹/۰۳/۲۷ پایان مهلت دریافت معرفی نامه
جمعه ۹۹/۰۴/۰۶ اعلام نتایج نهایی پذیرفته شدگان
شنبه ۹۹/۰۴/۰۷ تحویل لیست تمامی افراد به  حفاظت  سازمان بسیج دانشجویی
سه شنبه ۹۹/۰۴/۱۰ اتمام روند هماهنگی مکان و ادوات
جمعه ۹۹/۰۴/۱۳ اتمام مهلت انصراف
سه شنبه ۹۹/۰۴/۱۷ اعلام پذیرش نفرات ذخیره ( جایگزینی)
یکشنبه ۹۹/۰۴/۲۲ جمع آوری و لیست برداری از کلیه اقلام ارسالی به محل برگزاری رزمایش
یکشنبه ۹۹/۰۴/۲۲ ارائه لیست دسته بندی دانشجویان با ذکر فرماندهان مربوطه
پنجشنبه ۹۹/۰۴/۲۶ تحویل لیست حفاظت تمام افراد به محل برگزاری رزمایش
دوشنبه ۹۹/۰۴/۳۰ اتمام مهلت خرید یا اجاره نهایی کلیه اقلام مورد نیاز واحد
پنجشنبه ۹۹/۰۵/۰۲ حضور کادر در محل برگزاری رزمایش
پنجشنبه ۹۹/۰۵/۰۲ حضور مبلغین در محل برگزاری رزمایش
پنجشنبه ۹۹/۰۵/۰۲ انتقال کلیه اقلام واحدها به محل برگزاری رزمایش
شنبه ۹۹/۰۵/۰۴ اجرای آزمایشی تمامی واحد های دوره
یکشنبه ۹۹/۰۵/۰۵ شروع رزمایش کشوری علمی فرهنگی میقات ۱۰
پنجشنبه ۹۹/۰۵/۱۶ اتمام رزمایش کشوری علمی فرهنگی میقات ۱۰
پنجشنبه ۹۹/۰۵/۱۶ آسیب شناسی رزمایش
جمعه ۹۹/۰۵/۱۷ اتمام انتقال کلیه اقلام واحدها به میقات و مرتب سازی کامل
یکشنبه ۹۹/۰۵/۱۹ شروع اردو زیارتی کادر و مبلغین
شنبه ۹۹/۰۵/۲۵ اتمام اردو زیارتی کادر و مبلغین