جدول جامع برنامه های موسسه میقات / سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۳۹۸

این مطلب به روز میشود …

جهت دریافت  آخرین نسخه ، کل برنامه جامع موسسه میقات ، به صورت فایل pdf یکجا بر روی لینک زیر کلیک نمایید.

«لینک دریافت برنامه »

 

همچنین برنامه جامع موسسه میقات سال ۱۳۹۸-۱۳۹۹ ، به صورت تفکیک ماهیانه در ادامه قابل مشاهده می باشد. لیست برنامه های معاونت اعزام ، معاونت آموزش ، معاونت فرهنگی  و خانواده ، گردان مستشهدین در برنامه آمده است و علاوه بر آن برنامه های قرارگاه دانشجویی و قرارگاه نیرو های مسلح و هم چنین برنامه های درخواستی از موسسه توسط نهاد های دیگر در این برنامه درج شده است.