موسسه میقات جوانان انقلاب اسلامی با همکاری بسیج دانشجویی استان قم عضو می پذیرد.

دانشجویان می توانند با عضویت در موسسه در دوره های آموزشی، فرهنگی، تشکیلاتی و نظامی شرکت نمایند.

برای اطلاع دقیق از برنامه ها و نحوه ی ثبت نام پوستر زیر را دریافت کنید:

basij-miqat