بسم الله الرحمن الرحیم

برای دریافت و مشاهده برنامه سالانه گردان مستشهدین در سال تحصیلی ۹۸-۹۷ روی عناوین زیر کلیک کنید:

برنامه گردان ویژه

گروهان تکاور

گروهان عملیاتی

گروهان احتیاط

تذکرات:
۱- حضور در برنامه‌های فرهنگی و ورزشی اختیاری می‌باشد.
۲- کلیه فراخوان‌هایی که در روزهای چهارشنبه و پنج‌شنبه ذکر شده بعد از نماز ظهر و عصر می‌باشد که ساعت حرکت متعاقباً اعلام می‌گردد.
۳- در طول سال بیش از ۱ غیبت غیر موجه و ۳ غیبت موجه مجاز نمی‌باشد.
۴- تاخیر بیش از ۱۰ دقیقه غیبت غیر موجه محسوب می‌شود. هر ۳ تاخیر ۵ تا ۱۰ دقیقه نیز یک غیبت موجه محاسبه می‌گردد.