نکات ضروری:

  • حضور در دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین علیه السلام تهران از تاریخ ۹۷/۰۴/۲۰ ساعت ۶ صبح لغایت ۹۷/۰۴/۳۱ ساعت ۱۷

  • حضور یک روز قبل از تاریخ شروع دوره بلامانع می باشد.

  • در طول مدت ۱۲ روزه دوره میقات۸ اجازه خروج از دانشگاه داده نخواهد شد.

  • به همراه آوردن پیراهن و شلوار نظامی (دیجیتال سبز) و پوتین الزامی است.

  • همراه داشتن اصل کارت ملی و کارت دانشجویی الزامی است.

  • گوشی تلفن همراه، تبلت، لپ تاپ، فلش و وسایل قیمتی، هنگام پذیرش دریافت و در روز آخر دوره تحویل خواهد شد.

  • جهت تماس های ضروری، در طول دوره گوشی تلفن همراه به صورت محدود در اختیار دوستان قرار خواهد گرفت.

  • جهت دسترسی دوستان به اینترنت برای انجام کارهای ضروری، سیستم هایی در محوطه اسکان تعبیه شده است.