این دوره، دوره مقدماتی از سیر آموزشی تربیت مربی “جریان شناسی انحراف در تاریخ” می باشد

ضمنا گواهی رسمی پایان دوره به برگزیدگان اعطا خواهد.

هزینه ثبت نام  دوره:

اعضای هسته ۴ میقات رایگان

اعضای هسته ۵ میقات ۱۵٫۰۰۰ تومان

اعضای هسته ۶ و طلاب آزاد ۲۰٫۰۰۰ تومان

مدت دوره ۲۰ ساعت آموزشی در قالب ۱۲ جلسه یک ونیم ساعته می باشد

ساعت برگزاری کلاس ۱۴ الی ۱۵:۴۵

[gravityform id=”20″ title=”true” description=”true”]