توضیحات:

۱- دفاتر تشکل های دانشجویی که مایلند از روحانیون موسسه میقات در اردوی جهادی و راهیان نور  استفاده کنند میتوانند فرم های زیر را به طور کامل تکمیل نموده و به همراه مهر تشکل خود به شماره  نمابر :۳۷۸۴۸۰۷۹-۰۲۵   یا به شماره   ۰۹۱۲۰۹۵۱۳۴۴  تلگرام نمایید

۲- به جهت حجم کثیر درخواست ها توسط تشکل های دانشجویی اولویت تامین روحانی با تشکل هایی است که فرم درخواست را زودتر تکمیل و به موسسه میقات ارسال نمایند.

 

۳ -در صورت داشتن هرگونه سوال و یا دریافت اطلاعات بیشتر میتوانید با شماره ۰۹۱۲۰۹۵۱۳۴۴ و یا ۰۹۳۷۳۹۸۱۵۹۸ تماس حاصل نمایید.

 

جهت دانلود فرم درخواست روحانی راهیان نور اینجا کلیک کنید

جهت دانلود فرم درخواست روحانی اردو جهادی اینجا کلیک کنید