توجه :آخرین مهلت ثبت نام سی دی ماه نود و شش

توضیحات

۱- کاروان های بسیج دانشجویی معمولا به صورت اردوهای ۴-۵ روزه (رفت، برگشت و بازدید از مناطق) برگزار خواهند شد

۲- اعزام ها به دو صورت روحانی کاروان و روحانی- راوی میباشد، دوستانی که آموزش روایتگری دیده اند و بالفعل توانایی روایتگری دارند لطفا گزینه راوی روحانی را انتخاب کنند.

۳- تعداد اعزام ها محدودیت نداشته و هر مبلغ میتواند اعزام های مختلف در بازه های زمانی مختلف را انتخاب کند.

۴- در بعضی از کاروان های خواهر بسیج دانشجویی و همچنین اعزام راهیان نور نظامی امکان حضور خانواده ها وجود داد. مبلغینی که فقط مایل هستند به همراه خانواده حضور داشته باشند گزینه متاهلی را انتخاب نمایند و مبلغینی که هم به صورت مجردی و هم متاهلی میتوانند حضور داشته باشند هر دو را انتخاب نمایند.

۵-از آنجا که کاروان های راهیان نور خواهران دانشجو بسیار بیشتر از برادران میباشند لذا مبلغین محترم سعی کنند میقات  را در پوشش تبلیغی کاروان های خواهر نیز یاری فرمایند و گزینه کاروان های خواهر را نیز انتخاب بفرمایند.

۶- چون بیش از ۷۰ درصد زمان راهیان نور در اتوبوس سپری خواهد شد لذا مبلغین محترم مدنظر داشته باشند که اصل کار تبلیغی شان در اتوبوس خواهد بود ، البته در مناطق و اسکان ها نیز فضای تبلیغ چهره به چهره فراهم می باشد.

۷- تبلیغ راهیان نور نظامی شامل کاروان های خانوادگی نیروی دریایی سپاه میباشد که از منطقه های متخلف کشور حضور خواهند داشت. محل استقرار مبلغین و خانواده هاشان در پادگان الزهرای اهواز و به صورت مجزا(خواهران درحسینیه خواهران و برادران در حسینیه برادران) میباشد و مبلغین در طول بازدید از مناطق جنگی همراه زائران خواهند بود.

۸- تبلیغ راهیان نور حق التبلیغ مشخص و معینی ندارد و بستگی به نوع کاروان ها و توانایی مالی شان، متفاوت می باشد و حتی بعضی کاروان ها توانایی پرداخت حق التبلیغ را ندارند. لذا موسسه میقات با وجود اینکه هیچ تعهدی نسبت به حق التبلیغ ندارد ولی بر خود لازم میداند که نهایت سعی را در فراهم کردن حق التبلیغ مناسب به جهت قدردانی از مبلغین جهادی را بنماید. چون کاروان ها توسط موسسه تعیین میشود لذا حق التبلیغ بعد از پایان کل کاروان های راهیان نور و با توجه به سازکار تعیین شده در موسسه به مبلغین اختصاص داده خواهد شد.

 

[gravityform id=”17″ title=”true” description=”true” ajax=”true”]