رزمایش آموزش نطامی و زندگی در شرایط سخت بچه های گردان برگزار شد.محتوای دوره شامل سلاح شناسی ۵نوع سلاح عمومی و تخصصی,میدان تیر،کمین ضدکمین,استتار,بازرسی و…