اولویت های گزینش:

مسئولین محترم حوزه ها و پایگاه های بسیج دانشجویی

افراد دارای مسئولیت در شورای تشکل ها

فعالین فرهنگی در سطح دانشگاه های کشور

دانشجویان دغدغه مند ورودی جدید و ترم پایین

قوانین و ضوابط دوره:

اشتغال به تحصیل در یکی از دانشگاه های رسمی کشور

عدم حضور در رزمایش‌ سال‌های گذشته

همراه داشتن لباس کامل نظامی مصوب بسیج (دیجیتالی سبز) و پوتین

حضور ۲۴ ساعته در طول دوره در دانشگاه امام حسین علیه السلام

شرکت در کلیه برنامه‌های رزمایش علمی فرهنگی میقات ۸

به همراه آوردن اصل کارت ملّی و اصل کارت دانشجویی

حضور در دانشگاه از تاریخ ۴/۲۰ قبل از ساعت ۷:۰۰