راههای ارتباطی

موسسه تبلیغی-جهادی میقات

آدرس: قم – خیابان صفائیه – کوچه۲۶- پلاک۴

تلفن: ۳۷۰۰۸-۰۲۵

فکس: ۳۷۸۴۰۴۷۹-۰۲۵

سامانه پیامکی: ۳۰۰۰۳۲۱۸۱۸

پست الکترونیک: miqat110@gmail.com

تماس مستقیم با مدیر مجموعه: motallebipoor@gmail.com

تلفن همراه مسئولین

مدیریت: ۰۹۱۲۰۹۵۱۳۴۰

جانشین : ۰۹۱۲۰۹۵۱۳۴۱

مسئول گردان مستشهدین : ۰۹۱۲۰۹۵۱۳۴۲

مسئول اعزام طلاب: ۰۹۱۲۰۹۵۱۳۴۳

مسئول قرارگاه نیرو های مسلح: ۰۹۱۲۰۹۵۱۳۴۴

مسئول قرارگاه دانشجویی: ۰۹۱۲۰۹۵۱۳۴۵

مسئول نیروی انسانی: ۰۹۱۲۰۹۵۱۳۴۶

مسئول فرهنگی: ۰۹۱۲۰۹۵۱۳۴۷

مسئول آموزش: ۰۹۱۲۰۹۵۱۳۴۸

مدیریت داخلی و اسکان :۰۹۱۲۰۹۵۱۳۴۹