در صورتی که تمایل دارید از مبلّغین موسسه میقات در اردوها و برنامه‌های خود استفاده نمایید، لطفاً یکی از موارد زیر را انتخاب نمایید:

  • درخواست مبلّغ روحانی برای اردوهای جهادی

  • درخواست مبلّغ روحانی (و یا راوی) برای اردوهای راهیان نور دانشجویی (فعلاً غیر فعال!)

  • درخواست مبلّغ روحانی (و یا راوی) برای اردوهای راهیان نور دانش‌آموزی (فعلاً غیر فعال!)

  • درخواست سخنران برای مراسمات مذهبی و سایر برنامه‌ها (فعلاً غیر فعال!)