در حال حاضر فقط به صورت تلفنی و یا حضوری می‌توانید درخواست اسکان بفرمایید!