موسسه میقات از سال ۱۳۸۶ آغاز به کار کرده و تا کنون در عرصه دانشگاه ها و نیروهای مسلح به فعالیت پرداخته است.

این موسسه با انجام پژوهش در خصوص تبلیغات در عرصه های فوق به تربیت نیروهای متخصص تبلیغی از میان طلاب حوزه های علمیه می پردازد.

همچنین این موسسه در راستای تربیت نیروهای متخصص تبلیغی با بهره گیری از اساتید متخصص و مطرح کشوری اقدام به برگزاری دوره های آموزشی متعدد در سطوح مقدمات و عالی می نماید.