موسسه میقات از سال ۱۳۸۶ آغاز به کار کردکه تا کنون در عرصه دانشگاه ها، نیروهای مسلح و فضاهای روستایی به فعالیت پرداخته است.

این موسسه با انجام پژوهش در خصوص تبلیغات در عرصه های فوق به تربیت نیروهای متخصص تبلیغی از میان طلاب حوزه های علمیه می پردازد.