در برنامه‌ی تربیتی آموزشی مؤسسه‌ی میقات همه‌ی اعضای میقات در یکی از هسته‌های چهارگانه زیر دسته‌بندی می‌شوند. برای دانلود فایل‌های توضیحات و مشاهده ویژگی‌ها و تعهدات هر هسته، بر روی لینک‌های زیر کلیک کنید:

مقدمه برنامه میقات

توجه: در حال حاضر اعضای کنونی و اعضای جدید میقات فقط در هسته‌های سوم و چهارم ساماندهی می‌شوند!

قبل از مطالعه‌ی برنامه‌های زیر حتماً مقدمه‌ی فوق را مطالعه بفرمایید!

ویژگی‌ها و تعهدات هسته‌ی سوم اعضای میقات

ویژگی‌ها و تعهدات هسته‌ی چهارم اعضای میقات

برای مشاهده تقویم آموزشی و برنامه‌های گردان مستشهدین که در دو سطح تنظیم شده است بر روی عکس‌های زیر کلیک کنید:

تقویم گردان – سطح ویژه

%d8%aa%d9%82%d9%88%db%8c%d9%85-%da%af%d8%b1%d8%af%d8%a7%d9%86-%d8%b3%d8%b7%d8%ad-%d9%88%db%8c%da%98%d9%87

تقویم گردان – سطح عملیاتی

%d8%aa%d9%82%d9%88%db%8c%d9%85-%da%af%d8%b1%d8%af%d8%a7%d9%86-%d8%b3%d8%b7%d8%ad-%d8%b9%d9%85%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%aa%db%8c

توجه: عزیزانی که در یکی از هسته‌های تربیتی آموزشی میقات قرار می‌گیرند لکن تمایل دارند در برنامه‌های سطح بالاتر گردان مستشهدین شرکت کنند، می‌توانند به صورت حضوری درخواست نمایند.